صرافی FTX

ورشکستگی FTX

قبل از ورشکستگی FTX - برای زمان طولانی کلا‍ً دو صرافی رمز‌ارز وجود داشت و مردم برای خرید و فر...

ادامه مطلب