در این دسته‌بندی توسط اعضای تیم اقتصادی ایستگاه ارز، به تولید محتوای آموزشی برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، پرداخته شده است.